Uniwersytety Trzeciego Wieku

UTW „Ziemi Kozielskiej”

W dniu 19.03.2018 odbyło się posiedzenie Rady Programowo-Naukowej oraz Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej.

Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności w 2017 roku i plan pracy na 2018. Po czym w obu przypadkach odbyła się ożywiona dyskusja tak co do dokonań jak i przyszłych zamierzeń, a w szczególności planów dotyczących obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Członkowie Rady Programowo-Naukowej, jak i zaproszeni goście pozytywnie odnieśli się do działalności SUTW Ziemi Kozielskiej zwracając uwagę na bogatą ofertę edukacyjną oraz uzupełniającą tworzącą specyfikę tego UTW. Omawiano też bolączki funkcjonowania uniwersytetów trzeciego wieku, jak choćby problemy administracyjne czy finansowe, podkreślając potrzebne w tym zakresie wsparcie działalności UTW.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady: Pan prof. Edward Nycz reprezentujący Uniwersytet Opolski, Pani Danuta Ceglarek Dyrektor MOPS oraz Pan dr Piotr Bernat reprezentujący PWSZ w Nysie.

Wśród zaproszonych gości była Pani Sabina Nowosielska Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, którą tworzą Państwo: Janina Furgoł, Stanisław Nowak i Elżbieta Szik.

Zarząd reprezentowały Panie:Teresa Bączkowska Prezes SUTW, Danuta Zdeb Skarbnik, Anna Sadowska Sekretarz, Iwona Kostyńska Wiceprezes SUTW i Halina Warwas Wiceprezes SUTW.

Zarządowi, jak i całemu środowisku SUTW, życzymy dalszych sukcesów w pracy na rzecz krzewienia i rozwoju idei UTW.

dr inż. Piotr Bernat
Koordynator ds. współpracy z otoczeniem społecznym
PWSZ w Nysie

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK