Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nysie

UTW Głuchołazy

14.05.2018 odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia im. Marii Bilwin działającego jako UTW Głuchołazy. W walnym udział wzięli: Pan Edward Szupryczyński burmistrz Głuchołaz i Pan dr P. Bernat z PWSZ w Nysie oraz Pani Beata Puzia reprezentująca Radę Naukowo-Programową UTW.

W trakcie Walnego Pani Jolanta Gawlik prezes UTW Głuchołazy przedstawiła działalność Stowarzyszeni za rok 2017.  Były tam działania cyklicznie realizowane przez UTW Głuchołazy, jak i te które miały swe miejsce jedynie w 2017. Pani Prezes mówiła o roli uczelni wyższej i współpracy z PWSZ w Nysie i efektach I Kongresu UTW Opolszczyzny. Podkreślała potrzebę kontynuacji dotychczasowych działań. Dziękowała za trud przewodzenia uniwersytetowi swojej poprzedniczce Pani Barbarze Morajko. Po przedstawieniu dokonań i rozliczeń finansowych przyszedł czas na plany w których Pani Prezes określiła najważniejsze kierunki i działania w 2018r.

Pan dr P. Bernat gratulował aktywności słuchaczom UTW Głuchołazy, co potwierdzała także frekwencja Walnego. Dziękował za udział w I Kongresie UTW Opolszczyzny, podkreślając znaczenie i rolę UTW w życiu głuchołaskiego środowiska. Wreszcie życzył zebranym dalszych sukcesów, tak w działalności na rzecz UTW, jak i lokalnej społeczności.

dr inż. Piotr Bernat
Koordynator ds. współpracy z otoczeniem społecznym

PWSZ w Nysie

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK