Uniwersytety Trzeciego Wieku

UTW Głuchołazy

25.10.2018 miała miejsce kolejna odsłona cyklu 100 na 100, tym razem spotkanie przebiegało pod hasłem kultury i jej wpływu na Polaków, a przez to na odzyskanie niepodległości. Było to bardzo ciekawe spotkanie.

Seniorzy skupieni w UTW Głuchołazy mieli okazję posłuchać i dyskutować o roli wybitnych twórców końca i przełomu wieku, takich jak: Paderewski, Matejko, Sienkiewicz, Prus, Orzeszkowa czy Konopnicka, a także Malczewski czy Grottger.

W drugiej części spotkania analizowano dostęp do informacji przy użyciu Internetu i możliwości w tym zakresie.

dr inż. Piotr Bernat
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK