Uniwersytety Trzeciego Wieku

UTW Paczków

Jest nam bardzo miło, że możemy poinformować o nowej grupie inicjatywnej zakładającej uniwersytet trzeciego wieku, tym razem w Paczkowie. 19.02.2019 miało miejsce spotkanie przedstawicieli UTW Paczków w osobach Pani Ewy Krótkiewicz Sekretarz i Pana Ryszarda Czykiela Prezesa Stowarzyszenia w rejestracji. Co ważne grupa inicjatywna już się regularnie spotyka, a także przeprowadziła rozpoznanie w lokalnym środowisku. Okazuje się, że wśród seniorów z Paczkowa i okolicznych miejscowości jest duże zainteresowanie tą nową inicjatywą. Przedstawiciele UTW są już po wstępnych rozmowach z Panem Arturem Rolką Burmistrzem Paczkowa, Panią Martyną Nakonieczny dyrektor Zespołu Szkół, Muzeum Gazownictwa i Muzeum Techniki. Wszyscy wymienieni zadeklarowali pomoc i wsparcie w funkcjonowaniu PUTW.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Józefa Ziemnik Prezes UTW Nysa dzieląc się swym doświadczeniem w prowadzeniu UTW. Oferowała pomoc i wsparcie zapraszając do ponownego odwiedzenia Nysy. Była to bardzo owocna rozmowa. Przedstawiciele UTW Paczków zaprosili słuchaczy UTW Nysa do odwiedzenia Paczkowa, a w szczególności Muzeum Gazownictwa.

Spotkanie z Panem dr P. Bernatem poświęcone było omówieniu kwestii organizacyjnych, ale i merytorycznych, choć głównie miało charakter konsultacyjny. Reprezentanci UTW Paczków przedstawili bliższe i dalsze plany. UTW Paczków zamierza docelowo powołać do życia Instytuty, jak choćby Instytut Nauki, Instytut Sztuki i Folkloru, prowadzące działalność, w ramach UTW, w wyznaczonych obszarach tematycznych. Co warte podkreślenia od samego początku grupa inicjatywna czerpie z doświadczenia UTW Złoty Stok, który ich wspiera w organizacji, w tym w czynnościach merytoryczno-proceduralnych.

Życzymy powodzenia 

dr inż. Piotr Bernat
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK