Uniwersytety Trzeciego Wieku

UTW Paczków

Jest nam bardzo miło, że możemy poinformować o nowej grupie inicjatywnej zakładającej uniwersytet trzeciego wieku, tym razem w Paczkowie. 19.02.2019 miało miejsce spotkanie przedstawicieli UTW Paczków w osobach Pani Ewy Krótkiewicz Sekretarz i Pana Ryszarda Czykiela Prezesa Stowarzyszenia w rejestracji. Co ważne grupa inicjatywna już się regularnie spotyka, a także przeprowadziła rozpoznanie w lokalnym środowisku. Okazuje się, że wśród seniorów z Paczkowa i okolicznych miejscowości jest duże zainteresowanie tą nową inicjatywą. Przedstawiciele UTW są już po wstępnych rozmowach z Panem Arturem Rolką Burmistrzem Paczkowa, Panią Martyną Nakonieczny dyrektor Zespołu Szkół, Muzeum Gazownictwa i Muzeum Techniki. Wszyscy wymienieni zadeklarowali pomoc i wsparcie w funkcjonowaniu PUTW.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Józefa Ziemnik Prezes UTW Nysa dzieląc się swym doświadczeniem w prowadzeniu UTW. Oferowała pomoc i wsparcie zapraszając do ponownego odwiedzenia Nysy. Była to bardzo owocna rozmowa. Przedstawiciele UTW Paczków zaprosili słuchaczy UTW Nysa do odwiedzenia Paczkowa, a w szczególności Muzeum Gazownictwa.

Spotkanie z Panem dr P. Bernatem poświęcone było omówieniu kwestii organizacyjnych, ale i merytorycznych, choć głównie miało charakter konsultacyjny. Reprezentanci UTW Paczków przedstawili bliższe i dalsze plany. UTW Paczków zamierza docelowo powołać do życia Instytuty, jak choćby Instytut Nauki, Instytut Sztuki i Folkloru, prowadzące działalność, w ramach UTW, w wyznaczonych obszarach tematycznych. Co warte podkreślenia od samego początku grupa inicjatywna czerpie z doświadczenia UTW Złoty Stok, który ich wspiera w organizacji, w tym w czynnościach merytoryczno-proceduralnych.

Życzymy powodzenia 

dr inż. Piotr Bernat
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK