Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Targi edukacyjne i wizyta partnerska w Tarnopolu na UKRAINIE 21-24.04.2016

W dniach 21-24.2016 z wizytą partnerską w Tarnopolu przebywała delegacja w składzie:

 • mgr Anna Opałka - Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych PWSZ w Nysie
 • Łukasz Gadomski - pracownik CBEKZ PWSZ w Nysie
 • Ołena Nesen - pracownik UM w Nysie.

Głównym celem wizyty był udział w Tarnopolskich Targach Edukacyjnych, prezentacja oferty Uczelni i konsultacje z zainteresowanymi kandydatami i ich rodzicami, jak również spotkania partnerskie z Tarnopolską Radą Miejską, Uczelniami Wyższymi, szkołami średnimi, Towarzystwem Polonijnym, firmami rekrutacyjnymi i innymi organizacjami współpracującymi z instytucjami w Polsce w zakresie edukacji, kultury i samorządności. Informacje na stronie Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

Szczegółowy program wizyty [ .pdf ]

Zainteresowanie stoiskiem PWSZ w Nysie było ogromne, na co wpływało nie tylko zaangażowanie wszystkich członków delegacji czy przygotowane materiały promocyjne,lecz przede wszystkim wsparcie władz miasta Tarnopol, które niedawno dołączyło do grona miast partnerskich Nysy.
Znakomicie zorganizowany program i złożone podczas spotkań deklaracje pozwalają mieć nadzieję na udaną współpracę na wielu polach, w tym również w zakresie edukacji i badań naukowych.
Poza częścią targową, w wyniku przeprowadzonych rozmów i spotkań udało się uzgodnić między innymi takie działania jak:

- forma promocji Uczelni w ramach instytucji partnerskich
- możliwość organizacji kursów języka i kultury polskiej w Nysie dla przyszłych studentów
- możliwości współpracy szkoleniowo-edukacyjnej z Tarnopolskimi służbami porządkowymi
- możliwość wizyty Pani wicekonsul Elżbiety Zielińskiej w UM i PWSZ w Nysie
- możliwość wymiany sportowej i kulturalnej z okręgiem Tarnopol
- harmonogram promocji PWSZ w Nysie przez Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe obwodu Tarnopolskiego

 

Tarnopolskie Targi Edukacyjne zorganizowane zostały po raz pierwszy z inicjatywy Konsulatu RP w Lucku i spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczelni z Polski jak również samych uczestników. Oprócz PWSZ w Nysie w imprezie wzięło udział ponad 20 uczelni z Polski, a w tym:

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z Poznania
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Grupa Wyższych szkół Bankowych-Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia +Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i Pomorski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet im. M. Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną pracy w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański.

mgr Anna Opałka - Kierownik
Biuro Współpracy Międzynarodowej

 Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK