Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Nowa oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2018/19 już online!

DAAD jest organizacją niemieckich uczelni oraz związków studenckich wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. Pomaga uczelniom w nawiązaniu kontaktów akademickich oraz współpracuje z prawie wszystkimi krajami świata.
DAAD przyznaje stypendia na pobyty studyjne i naukowe w Niemczech.

Głównym zadaniem DAAD jest internacjonalizacja niemieckich uczelni i wspieranie międzynarodowej wymiany akademickiej.
Dzieje się to poprzez:

  • informowanie o niemieckim systemie szkolnictwa wyższego oraz o organizacjach badawczych,
  • informowanie o możliwościach kształcenia w Republice Federalnej Niemiec,
  • finansowe wsparcie studentów, absolwentów, doktorantów i naukowców - zarówno Niemców jak i obcokrajowców - w ramach programów stypendialnych.

DAAD przyznaje indywidualne stypendia krótko- i długoterminowe, finansuje podróże grupowe i oddelegowanie niemieckich naukowców, docentów i lektorów na zagraniczne uczelnie. Znaczne środki finansowe przeznaczone są na współpracę między niemieckimi i zagranicznymi uczelniami w ramach określonych projektów, na programy wspierające umiędzynarodowienie niemieckich uczelni, a także na finansowanie powiązanych z Niemcami kierunków studiów, centrów i szkół wyższych za granicą. Wyboru stypendystów i zasługujących na wsparcie projektów dokonują komisje kwalifikacyjne, w których pracuje honorowo ponad 500 niemieckich i zagranicznych nauczycieli akademickich. Zgodnie z ww. założeniami DAAD pośredniczy w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich kontaktów między polskimi i niemieckimi uczelniami oraz informuje, zarówno Polaków jak i Niemców, odpowiednio o możliwościach studiowania i prowadzenia badań naukowych w Niemczech czy w Polsce, a także o stypendiach DAAD.Oferta skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni. Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK