KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek dietetyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta w Palacký University w Ołomuńcu

W dniach 27-31 marca 2017 roku dr inż. Marta Misiarz i dr inż. Ewa Malczyk z Instytutu Nauk o Zdrowiu PWSZ w Nysie były uczestniczkami działania: mobilność edukacyjna w Department of Nursing Faculty of Health Sciences, Palacký University w Ołomuńcu, Czechy. Działanie to zostało zorganizowane przez Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie dla wykładowców w ramach programu Erasmus plus. Strona przyjmująca bardzo życzliwie przyjęła wykładowców z Polski. Opiekę sprawowała Ing. Irena Jedličková z Department of Nursing Faculty of Health Sciences, Palacký University w Ołomuńcu. Uczestniczki programu przeprowadziły cykl wykładów dla studentów kierunków medycznych tegoż Uniwersytetu. Tematyka prezentowanych wykładów dotyczyła oceny stanu odżywienia, żywienia kobiet w ciąży oraz żywieniowych czynników ryzyka rozwoju raka piersi. W ramach pobytu w Department of Nursing Faculty of Health Sciences, Palacký University w Ołomuńcu odbyło się również spotkanie z pracownikami wydziału. Głównym tematem spotkania było omówienie możliwości współpracy na płaszczyźnie edukacyjnej, jak i naukowej. Wyjazd pracowników naukowych był możliwy dzięki bardzo dobrze zorganizowanej współpracy Biura Współpracy Międzynarodowej obydwu uczelni.

 
  
Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK