KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Instytut Finansów - kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Rok akademicki 2014/2015 rozpoczęty!

Trzy tysiące studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie oficjalnie rozpoczęło nowy rok akademicki. Uroczysta ceremonia inauguracji odbyła się w piątek, 10 października, w auli Collegium Artium. Gaudeamus Igitur rozbrzmiało w PWSZ w Nysie już po raz czternasty.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. koncelebrowanej przez Jego Ekscelencję księdza Biskupa prof. Rudolfa Pierskałę. Następnie uczestnicy uroczystości inauguracyjnych przeszli z Kościoła pw. św. Dominika do budynku Collegium Artium PWSZ w Nysie. Tam, w auli, odbyła się ceremonia inauguracji.

JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie prof. Zofia Wilimowska rozpoczęła nowy rok akademicki przemówieniem inauguracyjnym. W swoim wystąpieniu przywitała studentów pierwszego roku i pogratulowała im decyzji o podjęciu studiów w PWSZ w Nysie. Nasza Uczelnia to sprawdzona i wiarygodna marka, która jest doceniana w kraju i za granicą. Nasi absolwenci prowadzą własne firmy oraz pracują w małych i dużych przedsiębiorstwach i instytucjach, osiągając zawodowe sukcesy. Z relacji przedstawicieli biznesu i samorządu oraz samych studentów i absolwentów wiemy, że zdecydowana większość osób, które posługują się dyplomem ukończenia studiów w PWSZ w Nysie, jest praktykami. To znaczy, że cechuje ich duża wiedza nie tylko teoretyczna, ale przede wszystkim praktyczna. To zasługa naszej kadry oraz partnerów, którzy umożliwiają naszym studentom rozwój np. poprzez działalność w kołach naukowych, czy też udział  w zajęciach praktycznych: tych obowiązkowych lub tych dobrowolnych – mówiła prof. Zofia Wilimowska. W swoim przemówieniu Rektor przedstawiła najważniejsze fakty z życia Uczelni oraz podsumowała całoroczną działalność PWSZ w Nysie, prezentując osiągnięcia i plany na przyszłość. Rektor podziękowała także wszystkim pracownikom i studentom PWSZ w Nysie, których praca przyczynia się do ciągłego rozwoju Uczelni. Jednocześnie pogratulowała nauczycielom akademickim, którzy w minionym roku uzyskali awans naukowy. Podkreśliła również fakt udanej współpracy nyskiej Alma Mater ze szkołami, uczelniami, samorządami oraz otoczeniem biznesowym. Profesor Zofia Wilimowska zapowiedziała także, że w nowym roku akademickim Uczelnia zamierza podkreślić etos i markę nyskiego inżyniera. Przecież od lat inżynierowie z naszego regionu znani są w całym świecie. Zasłynęli swoją wiedzą i jakością realizacji powierzonych im zadań. Dlatego planujemy także uruchomić nowy kierunek studiów nawiązujący do tradycji nyskich inżynierów. Będzie to kierunek związany z budową maszyn i motoryzacją – mówiła JM Rektor PWSZ w Nysie. Profesor Zofia Wilimowska podkreśliła także, że nyska Alma Mater zamierza aktywnie i mocno wpisać się w strategię biznesowego rozwoju gminy, powiatu, województwa oraz całego kraju z pożytkiem dla wszystkich.

Po zakończonym przemówieniu, zgodnie z akademicką tradycją, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie prof. Zofia Wilimowska trzykrotnie uderzając berłem w blat stołu wypowiedziała słowa: "rok akademicki 2014/2015 uważam za rozpoczęty".

Immatrykulację studentów przeprowadził Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr inż. Mariusz Kołosowski. W imieniu studentów pierwszego roku ślubowanie złożyło 11 osób z najlepszymi wynikami rekrutacji.

Studia w PWSZ w Nysie rozpoczęło 3000 studentów, w tym 1000 na pierwszym roku. Co ciekawe to identyczny wynik, jak w roku ubiegłym. W PWSZ w Nysie uczą się także obcokrajowcy. W tym roku jest ich 24, z czego 20 rozpoczęło studia w ramach programu Erasmus Plus. Żacy z Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i Turcji studiują informatykę, zarządzanie i inżynierię produkcji, architekturę, finanse oraz filologię niemiecką i angielską. Ponadto, w pełnym wymiarze trwania studiów w PWSZ w Nysie uczy się 4 studentów z Ukrainy. Studiują oni bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse oraz język biznesu angielski.

W czasie ceremonii inauguracji roku akademickiego wręczono również wyróżnienie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Nyska Alma Mater od kilku lat przyznaje nagrody w kategorii Dobroczyńca i Absolwent PWSZ w Nysie dla osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju Uczelni. Werdykt kapituły odczytał dr inż. Mariusz Kołosowski Prorektor ds. studenckich i dydaktyki. W tym roku za wsparcie wielu inicjatyw związanych z rozwojem PWSZ w Nysie, a także uczestnictwo w działalności Uczelni związanej z popularyzacją nauki oraz wsparcie rozwoju Akademickiego Związku Sportowego nagrodę otrzymał Zakład Cukierniczy „WACUŚ” Spółka Jawna Czesław Woźniak i Zbigniew Marek.

Zgodnie z tradycją, na zakończenie ceremonii, wykład inauguracyjny pt. „Człowiek, Świat, Muzyka” wygłosił prof. dr hab. Piotr Baron z Instytutu Jazzu PWSZ w Nysie.

Ceremonię inauguracji uświetnił występ chóru uczelnianego pod dyrekcją prof. dra hab. Piotra Barona oraz asystenta Mariusza Drożdżala. Chórzyści zaśpiewali pieśni Gaude Mater Polonia i Gaudeamus Igitur.

Na zakończenie uroczystości odbyło się spotkanie kuluarowe podczas którego przedstawiciele Władz Uczelni odbierali gratulację z okazji inauguracji nowego roku akademickiego od licznie przybyłych gości.

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015
w PWSZ w Nysie. 

 

Bartosz Bukała
rzecznik prasowy uczelni

Opublikowano: 10-10-2014

 

Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2017    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK