KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Instytut Finansów - kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Uwaga! Przedłużony został termin składania prac do konkursu "Napisz najlepszy biznesplan - wygraj TABLET" !!!

Zapraszamy do zgłaszania swoich prac konkursowych wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie zdążyli zrobić !!

Na prośbę studentów przedłużyliśmy termin składania prac konkursowych do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Nagrodą główną dla zwycięzcy jest TABLET. Zapraszamy do zgłaszania swoich prac konkursowych wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie zdążyli zrobić!!

Cele konkursu:

  • promowanie przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów PWSZ w Nysie
  • popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości
  • kreowanie oraz upowszechnianie postaw przedsiębiorczych

Organizator:
Organizatorem konkursu jest Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie oraz Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie, ul. Obrońców Tobruku 5, 48-300 Nysa.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs jest kierowany dla wszystkich studentów i absolwentów PWSZ w Nysie.

Zasady i przebieg konkursu:
Przystąpienie do konkursu następuje poprzez złożenie w siedzibie AIP PWSZ w Nysie lub do Biura Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie (pokój 105 C) przy ul. Obrońców Tobruku 5 w Nysie bądź przesłanie na adres e-mail: aipnysa@przedsiebiorca.pl lub biuroanaliz@pwsz.nysa.pl następujących dokumentów:

a) wypełnionego formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
b) przygotowanej pracy konkursowej - wg przyjętego schematu - Załącznik nr 2;

Zwycięzcą konkursu jest autor pracy, który uzyska najwyższą średnią ocen przyznanych przez każdego z oceniających według poszczególnych kryteriów.
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się podczas "Nyskiego Forum Ekonomiczno-Gospodarczego" w dniu 07 maja 2015r.

Nagrody:
I miejsce - tablet
II i III miejsce - pamięć zewnętrzna (pen drive)

Szczegóły w regulaminie ( .pdf )
Formularz zgłoszeniowy_załącznik nr 1 ( .doc )
Schemat biznesplanu_załącznik nr 2 ( .doc )

mgr Anna Lisowska
Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy

 
Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2017    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK