KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Instytut Finansów - kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wykłady otwarte w ramach NZB

W dniach  5 stycznia odbył się niezwykle ciekawy wykład Jarosława Jezierskiego z Centrum Prawa Bankowego i Informacji na tematOszczędzania i inwestowania długoterminowego”, a 19 stycznia wykład Ryszarda Wenglorza, dyrektora biura maklerskiego Banku Ochrony Środowiska pt. „Nie stój – inwestuj!”. Wykład został zrealizowany w partnerstwie z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych i przedstawiał najistotniejsze problemy i metody praktycznego inwestowania, głównie ale nie tylko na GPW w Warszawie. Słuchacze najchętniej zatrzymaliby wykładowcę na kolejne 2 godziny.

Bardzo serdecznie dziękujemy wykładowcom i słuchaczom i z niecierpliwością czekamy na kolejne wykłady.

 

 
Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2017    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK