Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Zapraszamy na drugi kierunek studiów

Z możliwości studiowania jednocześnie dwóch kierunków studiów korzysta coraz więcej studentów. Taki sposób poszerzenia wykształcenia ma wiele zalet - w znacznie krótszym czasie student zdobywa atrakcyjne umiejętności nie ponosząc dodatkowych kosztów życia studenckiego. PWSZ w Nysie, oferując studia na 12 różnych kierunkach i blisko 40 specjalnościach, jest bardzo atrakcyjnym miejscem do wzbogacenia swojego wykształcenia.

Bardzo popularnym rozwiązaniem wśród nyskich studentów jest wybór studiów językowych jako drugiego kierunku. Ukończenie filologii angielskiej albo germańskiej znacznie poszerza możliwości zatrudnienia po studiach.
Zgodnie z obecnymi przepisami można bezpłatnie studiować każdy dodatkowy kierunek przechodząc przez rekrutację, tj. rejestrując się w portalu rekrutacyjnym http://www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl.

 
  
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK