Nadesłane streszczenia

Na niniejszej stronie www zamieszczamy streszczenia prac, nadesłanych do Komitetu Organizacyjnego „Międzynarodowego Sympozjum Naukowego”, jakie odbędzie się w dniach 21-22 maja 2020 w Collegium Artium Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Streszczenia te już teraz zamieszczamy w niniejszej witrynie, poświęconej Sympozjum, aby stymulować dalsze zgłoszenia i dyskusję.

Wykaz tematów streszczeń zgłoszonych do tej pory:

 1. Narzędzie dla oszacowania postawy mentalnej, sprzyjającej pozyskiwaniu efektywnego wykształcenia
 2. Autorskie wytyczne do skutecznej reformy służby zdrowia
 3. Deficytu kadr medycznych – co robić? Autorskie wytyczne jak umniejszyć problem niedoboru pielęgniarek, lekarzy i innych zawodów medycznych
 4. Kryzys demograficzny – co robić? Autorskie wytyczne jak skutecznie przeciwdziałać niskiemu przyrostowi naturalnemu
 5. Ocena przekonań starszych, doświadczonych pielęgniarek o zasadności wdrożenia holistycznego modelu edukacji seksualnej
 6. Idea mentoringu w praktycznym kształceniu studentów Położnictwa
 7. Rola kadry pielęgniarskiej w zarządzaniu oddziałem
 8. Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego w ocenie personelu wyższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć
 9. Telemedycyna w praktyce – Centrum Medyczne LUX MED
 10. Analiza poczucia zasadności wprowadzenia do standaryzowanego programu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo fakultatywnych treści programowych - modułu pro-zawodowego „Prawa i obowiązki Pielęgniarki/Pielęgniarza w polskim systemie ochrony zdrowia” w opinii studentów oraz czynnych zawodowo pielęgniarek/pielęgniarzy
 11. Health and healthy lifestyle of seniors in digital society
 12. E-learning jest dla ludzi…” - nauczania pielęgniarstwa w dobie komunikacji przez sieć.
 13. Krytyczne omówienie przesłania serialu pod tytułem „Zaufaj mi” (o losach pewnej pielęgniarki) [reżyseria: Emun Elliott, główna odtwórczyni: Cath Hardacre (Jodie Whittaker), Red Production Company, Wielka Brytania, 2017]. Platforma HBO GO.
 14. Wpływ kampanii informacyjnej "Pozwól na SOR walczyć o życie" na zgłaszalność pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - analiza porównawcza na przykładzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu”
 15. Rola położnej jako edukatora zdrowotnego na przykładzie działań SKN Opieki Położniczej UJ CM
 16. Rola położnej w opiece laktacyjnej
 17. Ścieżka rozwoju położnej w dziedzinie laktacji w Polsce
 18. Analysis of the sense of legitimacy of introducing optional curriculum content into the standardized curriculum of the faculty of nursing - pro-professional module "Rights and duties of a Nurse in the Polish health care system" in the opinion of students and professionally active nurses.
 19. Determination of health-saving competence of technologists in the food industry