Tematy opracowań zamawianych

Komitet Organizacyjny, chcąc osiągnąć zamierzone cele Sympozjum, określa dokładnie tematykę niektórych, oczekiwanych opracowań, które byłyby interesujące dla uczestników Sympozjum i osób śledzących rezultaty poszukiwań efektywnych rozwiązań problemów praktycznych. Określenie tematów zamawianych ma także na celu pozyskanie współpracy ze strony studentów.

Do tej pory określono dokładnie oczekiwania wobec opracowań następujących tematów:

 1. Badanie ankietowe, dotyczące satysfakcji ze studiowania, przeprowadzone przy pomocy zaproponowanego kwestionariusza, zastosowanego w obranej, konkretnej grupie studentów.
 2. Porównanie wyników badania ankietowego, dotyczące satysfakcji ze studiowania zrealizowanego w dwóch różnych uczelniach w Polsce
 3. Porównanie wyników badania ankietowego, dotyczące satysfakcji ze studiowania zrealizowane w dwóch różnych krajach (np. w Polsce i Czechach).
 4. Krytyczne omówienie przesłania serialu pod tytułem „Zaufaj mi” (o losach pewnej pielęgniarki) [reżyseria: Emun Elliott, główna odtwórczyni: Cath Hardacre (Jodie Whittaker), Red Production Company, Wielka Brytania, 2017]. Platforma HBO GO.
 5. Prezentacja treści rozmowy (wywiadu) studenta PWSZ w Nysie z studentem z zagranicy, realizującym pobyt w ramach programu Erazmus.
 6. Krytyczne omówienie przesłania przeczytanej książki (ewentualnie także powieści), której treść ma duże znaczenie dla doskonalenia wykształcenia pielęgniarki lub ratownika.
 7. Prezentacja przesłania ważnej pracy naukowej dotyczącej pielęgniarstwa lub ratownictwa, opublikowanej w czasopiśmie zagranicznym, z podkreśleniem uwarunkowań powtórzenia badań lub wdrożenia wniosków w realiach naszego kraju.
 8. Wybrany element z zakresu porad dotyczących poprawiania komunikatywności.
 9. Omówienie znaczenia odkryć dokonań przez tegorocznych laureatów Nagrody Nobla.
 10. Holistyczna opieka i psychoterapia pielęgniarska, wykorzystująca literaturę piękną jako narzędzie wspomagające - na przykładzie wykorzystanie dwóch obranych opowiadań laureatek nagród Nobla (Alice Munro i Olgi Tokarczuk).
 11. Spostrzeżenie bądź opinia dotycząca prawidłowości powodujących wadliwe, nieoptymalne funkcjonowanie służby zdrowia, wraz z propozycją reorganizacji.
 12. Propozycja dotycząca sposobu lub okoliczności argumentowania o korzyściach osobistych i społecznych, wynikający ze zmiany zwyczaju żywieniowego (wzorca odżywiania) na dietę wegetariańską lub pół-wegetariańską. [Uwaga! Niniejszy temat zamawiany jest kierowany w szczególności do pracowników i studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizyczne, a zwłaszcza kierunku nauczania „dietetyka”]
 13. Spostrzeżenie bądź opinia dotycząca osobistych doświadczeń z zakresu e-terapii, e-zdrowia, tele-psychiatrii, lub połączonej (zdalnej i realnej) opieki medycznej.
 14. Spostrzeżenie bądź opinia dotycząca założeń dla opracowania software’u diagnostycznego typu ”specjalista na razie niepotrzebny”, wzorowanego na platformach typu tele-psychology, tele-mental health.
 15. Spostrzeżenie bądź opinia dotycząca osobistych doświadczeń z zastosowania aplikacji na smartfony użytecznych dla wspomagania ratownictwa medycznego, e-terapii, e-zdrowia, e-learningu lub połączonej (zdalnej i realnej) opieki medycznej.