Logo NFN | Logo PWSZ w Nysie
13
Nyski Festiwal Nauki
27-28.09.2017
 
Program NFN 2017Rada programowaKomitet organizacyjnyPatronatyWsparcieMedia o festiwalu PWSZ w Nysie

Rada Programowa:

  1. dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie - Rektor
  2. dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie – Prorektor ds. nauki i rozwoju
  3. dr inż. Mariusz Kołosowski - Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
  4. prof. dr hab. Marek Czapliński - członek honorowy
  5. prof. dr hab. Wojciech Niedziela - nauki artystyczne
  6. prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak - nauki techniczno-ekonomiczne
  7. prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada - nauki medyczne
  8. dr hab. Janusz Fałowski, prof. PWSZ w Nysie - nauki humanistyczne
  9. dr hab. inż. Tomasz Malczyk, prof. PWSZ w Nysie - nauki techniczne
  10. Jakub Ślusarski - student

 

XIII Nyski Festiwal Nauki pod hasłem "Nauki techniczne – technologie przyszłości".
Zadanie finansowane w ramach umowy 870/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę