Tytuł: Idea miasta-ogrodu a tereny zieleni miasta Nysy

Autor: Bogusław Szuba
ISBN: 978-83-60081-43-3
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 36
(nakład wyczerpany)
Spis treści - pobierz (.pdf)

 

Publikacja zawiera prezentację prac studenckich, będących wynikiem przeprowadzonego międzyuczelnianego konkursu w ramach warsztatów architektonicznych pt. "Idea miasta-ogrodu, a tereny zieleni miasta Nysy", jakie miały miejsce dniach 21-23 maja 2009 w PWSZ w Nysie. Celem warsztatów było przedstawienie rozwiązań przestrzennych stanowiących oprawę dla podejmowania kreatywnych działań społeczności Ziemi Nyskiej, a w szczególności: malarzy, rzeźbiarzy, artystów fotografików, aktorów, tancerzy, muzyków, projektantów mody, artystów ludowych, architektów wnętrz i kompozycji krajobrazu, mistrzów sztuki kulinarnej, kreatorów fabuły filmowej, poetów i literatów, itd.
Każda z prac opatrzona jest krótką charakterystyką rozwiązania projektowego.