Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
Untitled Document
Przekaż 1% podatku Strona główna Harmonogram zajęć Statut Władze Stowarzyszenia Deklaracje Regulamin zajęć Nasz patron Komunikaty Historia Wykładowcy Program zajęć Organizacja Nasza tworczość Kongres Kontakt
Untitled Document

Historia


Nasz uniwersytet jest jednym z 663 UTW działających w 2019 roku w Polsce. Idea nie jest nowa - powstała na Zachodzie Europy, a w Polsce UTW działają od lat 70 ubiegłego wieku.
XXI wiek charakteryzuje się zwiększeniem długości życia. Żyjemy coraz dłużej, kobiety średnio 80 lat, a mężczyźni 73 lata. Nasze społeczeństwo starzeje się, a naukowcy zastanawiają się, jak zatrzymać upływający czas, jak poprawić jakość życia po zakończeniu pracy zawodowej. UTW są formą włączenia osób starszych w proces kształcenia ustawicznego. Pozwalają na aktualizowanie i poszerzanie wiedzy seniorów, zwiększają aktywność intelektualną, fizyczną oraz zapobiegają wyłączeniu z życia społecznego i niewątpliwie wpływają na poprawę jakości życia osób starszych. Pełnią więc rolę nie tylko dydaktyczną, ale i ważne funkcje społeczne.

W Polsce UTW przyjmują różne formy organizacyjne. Początkowo były to tylko UTW w dużych ośrodkach akademickich funkcjonujące przy uniwersytetach. Aspiracje mniejszych miast spowodowały powstanie wielu uniwersytetów przy jednostkach samorządu terytorialnego, centrach kształcenia ustawicznego, domach kultury, ośrodkach pomocy społecznej itp. Ale najliczniejszą grupę stanowią uniwersytety funkcjonujące jako stowarzyszenia. Działają one w oparciu o lokalne "siły i środki" borykając się często z różnymi trudnościami.

Nasz Uniwersytet powstał w 2002 roku z inicjatywy ówczesnego kierownika Domu Dziennego Pobytu w Nysie magistra socjologii Marka Święsa. Zaraził on swoim entuzjazmem grupę wykładowców. Wykłady i spotkania w DDP były jedną z form pracy terapeutycznej. Z czasem zaczęli przychodzić także inni, tylko na wykłady i inne zajęcia (np. lektoraty, zajęcia ruchowe). Wkrótce okazało się, że przerasta to możliwości organizacyjne i lokalowe Domu Dziennego Pobytu i że trzeba szukać większych sal na wykłady i nowych możliwości działania. 20 stycznia 2006 r. grupa słuchaczy postanowiła założyć stowarzyszenie, zwołała zebranie słuchaczy i przeprowadziła wybory do Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz opracowała Statut.

Sześcioosobowy Zarząd w składzie: Anna Małecka - prezes, Elżbieta Pacyniak - wiceprezes, Anna Kałka - sekretarz, Anna Bartnik - skarbnik, Romana Kotwińska, Czesław Łapot - członkowie przeprowadził procedury rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacji pożytku publicznego, nadania numeru REGON i NIP, założenia rachunku bankowego. Za największy swój sukces Zarząd uznaje to, że mimo ogromnych zmian w sytuacji UTW nie było żadnych przerw w zajęciach (poza planowanymi). Od stycznia 2006 r. zajęcia odbywają się w Muzeum w Nysie, Zespole Szkół Ogólnokształcących Carolinum, Klubie Nauczyciela, Bibliotece Pedagogicznej. Na koniec roku akademickiego 2006 członkami Stowarzyszenia było 125 słuchaczy a na koniec roku akademickiego 2008 było 218 słuchaczy, a w 2020 roku jest 321. Podobnie jak w latach poprzednich wszyscy wykładowcy prowadzili wykłady bezpłatnie, poświęcając swój czas wolny od pracy zawodowej. W grudniu 2017 roku nasz Uniwersytet otrzymał "Srebrny Certyfikat" jako profesjonalne UTW. Tylko dzięki dobrej współpracy z władzami i pracownikami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, z władzami samorządowymi, Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta Nysa nasze Stowarzyszenie może prowadzić swą działalność. Korzystamy nieodpłatnie przede wszystkim z różnych budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie,
48-300 Nysa, ul Armii Krajowej 21 NIP: 753-229-99-83
Strony internetowe, multimedia, sprzęt komputerowy, usługi informatyczne Sigma Technology
UTW Nysa - Wszelkie prawa zastrzeżone